top of page

BIM modelleerimine

BIM on ehitusinformatsiooni mudel (Building Information Model) – tark mudel ehitatavast hoonest.

Enim kasutatavad BIM mudelite kasutusotstarbed:

  • lähtemudeli modelleerimine olemasoleva hoone seisundi kohta (rekonstrueerimisel)

  • hoone funktsionaalsuse efektiivne ja terviklik kontroll

  • projekti mudelite ja koondmudeli kontroll (ehitatavuse ja vastuolude kontroll)

  • mahtude väljavõtmise automatiseerimine ja täpsustamine

  • energiatõhususe hindamine ja sisekliima analüüsid

Mudelprojekteerimise kasutamine pakub uusi paremaid võimalusi alternatiivsete projektlahenduste võrdlemiseks ja erinevate valdkondade projektlahenduste omavaheliseks koordineerimiseks. Mudelite andmete põhjal kergemini teostatavad hoonesimulatsioonid võimaldavad paremini hinnata projekteeritava hoone tulevasi energiavajaduse- ja halduskulusid ning ka kasutusmugavust. Mudelprojekteerimise osana automaatselt saadavatest mahtude väljavõtetest tulenevad ka kergemini teostatavad ehitusmaksumuse hinnangud. See võimaldab hoonestajal modelleerimise käigus operatiivselt jälgida ja parandada kavandatava rahapaigutuse ja kogu hoonestusprotsessi lõpuks tekkiva kvaliteedi suhet.

bottom of page